BIZNING MANHAJ

Bizning Manhajimiz

Allohning kitobi va rasulining sunnati asosida shariatni tatbiq qilish, odamlar buzgan din ahkomlarini to’g’rilash, zamonaviy irjo va xavorijlik fikrlariga barham berish, va Alloh yo’lida malomatchilarning malomatidan qo’rqmaydigan, tog’utlarga bo’yin egmaydigan avlod tarbiyalash, kitob bilan hidoyatga yo’llab qilich bilan nusratga sabab bo’lish.